Sprej na opravu motopneumatik

Sprej na opravu motopneumatik
Kategorie:

Pro motorkáře


Kód produktu:
Skladem: ANO

Cena: 55 Kč


Cena s DPH: 66.55 Kč

Počet:
Sprej na opravu motopneumatik. Sprej je založen na bázi speciálních lepicích tmelů, které umožňují opravy vpichů a průrazů do motocyklových pneumatik bezdušových i s dušemi. Výborný okamžitý pomocník každého motocyklisty. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.- Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Návod k použití: dobře protřepejte před použitím. Spojovací hadici připojte k ventilku. Udržujte nádobku vzpřímeně, aby se obsah nádoby dobře vyprázdnil, až do dosažení dostatečného tlaku. Při odpojování, odšroubujte armaturu co nejrychleji. Oprava není trvalá, ale je možno hned pokračovat v jízdě. Pak je potřeba co nejdříve navštívit pneuservis a zkontrolovat pneumatiku servisním odborníkem na pneumatiky. Likvidace obalů: Prázdné nádobky se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Dovoz do ČR : Ing.Arnošt Texl, Kollárova 1799,544 01 Dvůr Králové n.L. www.perfectplant.cz , www.perfectspro.cz, arex@wo.cz, tel.603203034 Vyrobeno v Belgii firmou VAC Kuurne.