Hair Colour-barva na vlasy

Hair Colour-barva na vlasy
Kategorie:

Party spreje - barvy ,glitry


Kód produktu:
Skladem: ANO

Cena: 40 Kč


Cena s DPH: 48.4 Kč

Počet:
:
HAIR COLOUR - barevný spray na vlasy - obsah 125 ml. Používá se ke krátkodobé barevné dekoraci vlasů (párty,karnevaly, bály, sportovní utkání)- různé odstíny, v barvách dle barvy víčka. Obal může mít různý potisk,většinou podle uvedených fotografií. Na obalu je uvedeno: H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H22 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem /horkými povrchy. - Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 - Nevdechujte /aerosoly. P262 - Zabraňte styku s očima. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obsahuje nebezpečnou látku : propan- butan NÁVOD K POUŽITÍ: po zahřátí na pokojovou teplotu a důkladném protřepání stříkat ze vzdálenosti cca 30 cm. Nechat zaschnout. Může se kombinovat několik barev. Po ukončení práce otočit nádobku dnem vzhůru a prostříknout ventilek, aby se v něm nezalepila barva.Nástřik je odstranitelný šampónem. 1.POMOC:při nadýchání osobu přenést na čerstvý vzduch. Při zasažení očí vyplachujte množstvím čisté vod. Při zasažení kůže umyjte důkladně vodou s mýdlem, zasaženou sliznici proplachujte čistou vodou. Při požití důkladně propláchnout ústa čistou vodou a čistou vodu podat k pití. Nenechat zvracet, nekouřit. Pokud potíže přetrvají, vyhledat lékaře. Spotřebovat do: DOVOZ DO ČR: Ing. Arnošt Texl, Kollárova 1799, 544 01 Dvůr Králové n.L., Tel. 603203034 e-mail:arex@wo.cz Dovoz projednán Min.zdravotnictví ČR č.j.HEM 362-13.06.97/24417, REG -332-13.07.00/29653, vč.Toxikologického informačního střediska Praha,tel. 224919293